Back to overview

Een kijkje in de keuken bij Software Engineer Dylan: “De positieve reacties op Voice Alerts gaven me veel voldoening”

Dylan Martens, Software Engineer bij SenseAnywhere, rondde in 2021 zijn studie Informatica af aan de Avans Hogeschool Breda. Tijdens zijn afstudeerstage bij SenseAnywhere deed Dylan onderzoek naar Voice Alerts wat hij dusdanig goed had uitgewerkt, dat hij het een half jaar later – toen hij in dienst trad bij SenseAnywhere – in de praktijk mocht brengen. We interviewden hem om erachter te komen wat dit project hem gebracht heeft.

Proficiat met de succesvolle implementatie van Voice Alerts! Wat betekent dit project voor SenseAnywhere?
Dankjewel! Voice Alerts is een systeem dat het mogelijk maakt om gebruikers door middel van telefoonoproepen te informeren bij hun alarmen. Het systeem maakt gebruik van een lijst met gebruikers, welke achtereenvolgens gebeld worden. Tijdens de oproep wordt een bericht voorgelezen dat vooraf volledig door de gebruiker in zijn gewenste taal opgesteld is. De gebruiker kan hierop reageren door middel van de toetsen op zijn/haar telefoon. Zo kan de gebruiker aangeven actie te gaan ondernemen, wat betekent dat hierna geen gebruikers meer onnodig gealarmeerd zullen worden.

Welke voordelen biedt Voice Alerts voor klanten van SenseAnywhere?
Voice Alerts biedt verschillende voordelen. Telefoonoproepen worden minder snel over het hoofd gezien dan een SMS of e-mail melding. Daarnaast is er sprake van interactiviteit, wat inhoudt dat gebruikers door eigen ‘input’ het alarmeringsproces kunnen beïnvloeden, zonder eerst naar het SenseAnywhere Portal te hoeven gaan. Een ander voordeel is dat Voice Alerts de mogelijkheid biedt om gebruikers één-voor-één te alarmeren, in plaats van alle gebruikers tegelijk. Op deze manier alarmeren wij niet meer mensen dan nodig. Bij het ontvangen van een telefoonoproep weten klanten nu dat er nog niemand is geweest die actie heeft ondernomen om het alarm op te lossen, in tegenstelling tot SMS of e-mail. Maar er zijn nog meer voordelen. Het ontvangen van telefoonoproepen is niet afhankelijk van een netwerkverbinding. Verder hebben telefoonoproepen een hogere mate van ‘urgentie’.

Wat is de aanleiding voor het ontwikkelen van Voice Alerts?
De belangrijkste reden is de vraag naar deze feature vanuit verschillende klanten. Inspelen op marktontwikkelingen is voor SenseAnywhere belangrijk. Voice Alerts biedt ook voor SenseAnywhere voordelen. Niet alleen kan de organisatie hiermee haar functionaliteitenpakket uitbreiden; het heeft ook een positieve invloed op tenders. Notificaties door middel van telefoonoproepen is immers een veelgevraagde feature bij tenders.

Hoe heb je dit grote project aangepakt?
We zijn begonnen met een probleemanalyse, alvorens na te denken over een oplossingsrichting. Het leuke is dat ik de vrijheid had om zelf keuzes te maken over het ontwerp en de implementatie. Dat zie je niet altijd in de Softwarewereld. Verder heeft het werken met de Agile-Scrum methodiek het mogelijk gemaakt om met meerdere tussentijdse opleveringen een goed beeld te krijgen of het project tijdens het ontwikkelproces nog de goede kant op gaat.

Hoe heb je de kwaliteit gewaarborgd tijdens het ontwikkelen?
SenseAnywhere heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Van tevoren heb ik goed nagedacht over de architectuur van het systeem. In een vroeg stadium zijn er al veel tests uitgevoerd. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van Design Patterns en coding standards die van toepassing zijn op de gebruikte technieken en die gebruikt worden binnen SenseAnywhere.

Welke reacties heb je gekregen van klanten over Voice Alerts?
We hebben al een paar keer demo’s gegeven aan verschillende klanten en sinds kort is het systeem ook in ‘Beta’ beschikbaar voor een selecte groep gebruikers. De reacties op het systeem zijn tot nu toe heel positief. Dat geeft veel voldoening en het is fijn om te zien dat je project nu in de praktijk gebruikt wordt.

Wat vond je van dit project? Wat motiveerde je?
Het project was enorm leerzaam en interessant. Het leuke vond ik om het telkens uit te breiden en te verbeteren. Daarnaast waren de positieve feedback vanuit gebruikers en het feit dat je project in de markt in gebruik genomen wordt erg motiverend. Ik ben er trots op dat de uitrol van het project goed verlopen is en dat het systeem goed draait.

Wat zijn de belangrijke lessen die je hebt geleerd?
Belangrijke lessen waren voor mij het nadenken over en waarborgen van de robuustheid van een systeem. Waar kan het fout gaan en hoe voorkomen we dit? Het mag bijvoorbeeld niet gebeuren dat alerts niet aankomen. Waar ik veel van geleerd heb, is om behoeftes en tekortkomingen van klanten om te zetten naar features en om deze features te prioriteren.

Welke rol speelde jouw collega’s bij het ontwikkelen van Voice Alerts?
Mijn collega’s hebben voor een deel mee ontwikkeld aan het systeem, maar zij zijn ook erg behulpzaam geweest bij het nadenken over hoe we bepaalde features het beste kunnen implementeren, het ondersteunen van het ontwikkelproces en code reviews.

Wat vind je van de werksfeer en het contact met collega’s bij SenseAnywhere?
Bij SenseAnywhere is er een fijne informele werksfeer, waar we het allemaal goed met elkaar kunnen vinden en waar we met korte lijnen werken. Als er iets niet lukt, je hulp nodig hebt of als je graag zou zien dat iemand met je meedenkt, is dat geen probleem. Verder worden er regelmatig teambuilding uitjes gepland, wat ook gezellig is.

Wat vind je aantrekkelijk aan jouw functie binnen SenseAnywhere?
Ik vind het leuk dat je bezig bent met verschillende features/projecten, waardoor het werk niet eentonig wordt. Daarnaast word je betrokken bij het ‘refinen’ van features en projecten. Het is mooi om zoveel inbreng te hebben. Dit helpt met het meer ‘in-depth’ begrijpen van bepaalde features. Ik krijg zo meer inzicht in waar de behoefte voor deze feature vandaan komt en dat helpt met het adequaat implementeren hiervan.

Wat spreekt je aan bij SenseAnywhere als organisatie?
SenseAnywhere is een familiebedrijf. Iedereen kent elkaar, collega’s gaan goed met elkaar om. De organisatiestructuur is weinig hiërarchisch, waardoor het makkelijker is om met iedereen te communiceren. Je merkt dat iedereen een bepaalde ‘passie’ heeft voor ons product. Dat is motiverend. Ons Kalibratie Lab is een paar weken geleden ISO 17025 geaccrediteerd en daar hebben we met alle afdelingen een toost op uitgebracht. Het is mooi om te zien dat successen samen gevierd worden. Daarnaast is het fijn dat als er iets nodig is, dat gelijk geregeld wordt. “Softwarelicenties? Hardware? Geen probleem, dat gaan we regelen”. Kortom, SenseAnywhere is een organisatie waar je graag wil werken.

Subscribe to our newsletter

and stay updated on the latest developments